← Back

Akodia Train Station

  • Code AKD
  • State Madhya Pradesh

 

Train name (no.) passing via
Akodia
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Jbp Somnath Express (11464) 20:26 20:28 2 min NYYYYNY
Bpl Jaipur Express (19712) 18:16 18:18 2 min YYYYYYY
Bpl Indb Passenger (59390) 00:39 00:41 2 min YYYYYYY
Dhd Hbj Fast Pa (59393) 13:16 13:18 2 min YYYYYYY
Jbp Indb Express (11472) 07:22 07:24 2 min YYYYYYY
Jbp Somnath Express (11466) 20:26 20:28 2 min YNNNNYN
Bhopal Passenge (59389) 03:10 03:12 2 min YYYYYYY
Jp Bpl Express (19711) 09:06 09:08 2 min YYYYYYY
Smnh Jbp Express (11463) 05:31 05:33 2 min NYYYYNY
Indb Jbp Express (11471) 20:00 20:02 2 min YYYYYYY
Malwa Express (12919) 15:24 15:26 2 min YYYYYYY
Smnh Jbp Express (11465) 05:31 05:33 2 min YNNNNYN
Panchvalley Passenger (59385) 15:40 15:42 2 min YYYYYYY
Malwa Express (12920) 09:16 09:18 2 min YYYYYYY
Narmada Express (18233) 21:05 21:07 2 min YYYYYYY
Narmada Express Passenger (18234) 06:05 06:07 2 min YYYYYYY
Panchvalley Pa (59386) 10:32 10:33 1 min YYYYYYY