← Back

Amroha Train Station

  • Code AMRO
  • State Uttar Pradesh

 

Train name (no.) passing via
Amroha
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Abadh Assam Express (15609) 11:56 11:57 1 min YYYYYYY
Bareilly Dli Express (14555) 17:58 18:00 2 min YYYYYYY
Spc Delhi Passenger (54075) 23:48 23:50 2 min YYYYYYY
Sultanpur Express (14014) 18:46 18:48 2 min YNNNNYN
Bareilly Express (14556) 09:06 09:08 2 min YYYYYYY
Sln Dli Express (14013) 01:48 01:50 2 min NYNNNNY
Ljn Cdg Express (15011) 05:35 05:37 2 min YYYYYYY
Cdg Ljn Express (15012) 01:13 01:15 2 min YYYYYYY
Rmr Dli Link Express (25036) 12:52 12:54 2 min YYYYYYY
Nauchandi Express (14512) 22:38 22:40 2 min YYYYYYY
Krj Ald Link Express (24512) 22:38 22:40 2 min YYYYYYY
Sadbhavna Express (14018) 18:46 18:48 2 min NNYNNNN
Sadhbhawna Express (14008) 18:46 18:48 2 min NYNYNNN
Shaheed Express (14674) 23:48 23:50 2 min NYNYYNY
Sadhbhawna Express (14016) 18:46 18:48 2 min NNNNYNY
Saryuyamuna Express (14650) 23:48 23:50 2 min YNYNNYN
Cpr Dli Express (15115) 08:13 08:15 2 min NNNNNYN
Sadbhawna Express (14007) 01:49 01:50 1 min NNYNYNN
Sadbhawana Express (14015) 01:49 01:50 1 min YNYNNNN
Shaheed Express (14673) 09:47 09:48 1 min YNYYNYN
Sadbhavna Express (14017) 01:49 01:50 1 min NNNYNNN
Be Dli Psngr (54077) 23:48 23:50 2 min YYYYYYY
Dli Be Passengr (54078) 03:17 03:19 2 min YYYYYYY
Saryu Yamuna Express (14649) 09:47 09:48 1 min NYNNYNY
Avadh Assam Express (15910) 10:26 10:28 2 min YYYYYYY
Dli Cpr Express (15116) 16:38 16:40 2 min NNNNNNY
Intercity Express (14315) 07:06 07:08 2 min YYYYYYY
Rajya Rani Express (22453) 20:38 20:40 2 min YYYYYYY
Rajya Rani Express (22454) 06:33 06:35 2 min YYYYYYY
Ala Hazrat Express (14312) 17:43 17:45 2 min NYNYNNY
Bareilly Express (14322) 17:43 17:45 2 min YNYNYYN
Satyagrah Express (15274) 20:00 20:02 2 min YYYYYYY
Utr Samprk K Express (15035) 18:13 18:15 2 min YYYYYYY
Utr Samprk K Express (15036) 12:52 12:54 2 min YYYYYYY
Ala Hazrat Express (14311) 08:43 08:45 2 min NNNYYNY
Sitapurcity Passenger (54076) 03:17 03:19 2 min YYYYYYY
Intercity Express (14316) 19:16 19:18 2 min YYYYYYY
K V Express (14257) 03:02 03:04 2 min YYYYYYY
Satyagrah Express (15273) 06:08 06:10 2 min YYYYYYY
Be Bhuj Express (14321) 08:43 08:45 2 min YYYNNYN
Kashi V Express (14258) 14:16 14:18 2 min YYYYYYY
Abadh Assam Express (15909) 11:56 11:57 1 min YYYYYYY
Nauchandi Express (14511) 05:50 05:52 2 min YYYYYYY