← Back

Chirala Train Station

  • Code CLX
  • State Andhra Pradesh

 

Train name (no.) passing via
Chirala
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Narayanadri Express (12733) 22:52 22:54 2 min YYYYYYY
Charminar Express (12759) 23:18 23:19 1 min YYYYYYY
Narayanadri Express (12734) 00:47 00:48 1 min YYYYYYY
Charminar Express (12760) 02:20 02:21 1 min YYYYYYY
Mtm Tpty Express (17402) 22:54 22:55 1 min YYYYYYY
Ns Tpty Express (17404) 22:54 22:55 1 min YYYYYYY
Bza Qln Special (07213) 03:10 03:15 5 min NNYNNYN
Qln Bza Express (07214) 02:13 02:15 2 min YNNNYNN
Narsapur Express (07218) 22:43 22:45 2 min NNNNNYY
Sc Nlr Special (07117) 17:33 17:35 2 min NNNNNYN
Nlr Sc Special (07118) 01:20 01:22 2 min NNNNNYN
Gnt Tpty Special (07229) 22:50 22:52 2 min NNNNYNN
Bza Qln Special (07219) 01:16 01:18 2 min NNYYNNN
Vijayawada Express (07220) 22:43 22:45 2 min NNNNYYN
Hyb Qln Special (07107) 23:53 23:55 2 min YNNYNNY
Chennai Express (12604) 00:03 00:04 1 min YYYYYYY
Ogl Jp Special (07227) 09:00 09:02 2 min NNNNNYN
Bhubaneswar Express (12829) 02:02 02:04 2 min NNNNYNN
Hyb Qln Special (07166) 22:15 22:17 2 min NYNNNNN
Kcg Tpty Special (07145) 08:15 08:17 2 min NYNNNNN
Tpty Kcg Special (07146) 18:30 18:32 2 min NNYNNNN
Krmr Qln Special (07113) 05:12 05:14 2 min YNNNNNN
Ns Qln Special (07217) 03:03 03:05 2 min YYNNNNN
Krba Tvc Express (16327) 17:18 17:19 1 min NNYNNYN
Tpty Awb Special (07406) 22:38 22:40 2 min NNNNNYN
Awb Tpty Special (07405) 08:15 08:17 2 min NNNNYNN
Ahilyanagari Express (22646) 04:04 04:06 2 min NNNNNYN
Korba Express (22648) 04:04 04:06 2 min YNNYNNN
Tpty Mtm Ns Express (17401) 00:11 00:13 2 min YYYYYYY
Jan Shatabdi (12078) 17:18 17:20 2 min YNYYYYY
Hyderabad Express (12603) 22:02 22:03 1 min YYYYYYY
Bsp Tpty Express (17481) 09:47 09:48 1 min NYNNNYN
Jan Shatabdi (12077) 12:19 12:20 1 min YNYYYYY
Gurudev Express (12660) 22:10 22:12 2 min NNYNNNN
Hwh Mas Mail (12839) 22:00 22:01 1 min YYYYYYY
Bbs Chennai Express (12830) 02:46 02:47 1 min NNNYNNN
Tirumala Express (17488) 22:36 22:37 1 min YYYYYYY
Howrah Mail (12840) 04:20 04:21 1 min YYYYYYY
Gurudev Express (12659) 14:07 14:08 1 min NNNNNNY
Hwh Ypr Express (12863) 18:11 18:12 1 min YYYYYYY
Dhn Alappuzha E (13351) 19:19 19:20 1 min YYYYYYY
Tata Allp Express (18189) 19:19 19:20 1 min YYYYYYY
Ahilyanagari Express (22645) 17:17 17:19 2 min YNNNNNN
Pinakini Express (12711) 07:19 07:20 1 min YYYYYYY
Padmavathi Express (12763) 21:24 21:26 2 min YYNNYYY
Padmavati Express (12764) 01:51 01:52 1 min YNNYYYY
Sheshadri Express (17210) 00:20 00:21 1 min YYYYYYY
Circar Express (17644) 23:29 23:30 1 min YYYYYYY
Dhanbad Express (13352) 05:06 05:07 1 min YYYYYYY
Krishna Express (17406) 14:52 14:53 1 min YYYYYYY
Krishna Express (17405) 10:41 10:42 1 min YYYYYYY
Seshadri Express (17209) 22:35 22:36 1 min YYYYYYY
Circar Express (17643) 23:34 23:35 1 min YYYYYYY
Ypr Howrah Express (12864) 07:28 07:29 1 min YYYYYYY
Navjeevan Express (12655) 10:10 10:12 2 min YYYYYYY
Sabari Express (17230) 19:12 19:14 2 min YYYYYYY
Navajivan Express (12656) 14:32 14:33 1 min YYYYYYY
Pinakini Express (12712) 19:05 19:06 1 min YYYYYYY
Andaman Express (16031) 11:00 11:01 1 min NNYYNNY
Grand Trunk Express (12615) 00:01 00:02 1 min YYYYYYY
G Terminus Express (12616) 00:37 00:39 2 min YYYYYYY
Raptisagar Express (12512) 04:05 04:06 1 min NYYNNNY
Lucknow Express (16093) 11:00 11:01 1 min NYNNNYN
Kcg Mas Superfast Special (02760) 06:10 06:12 2 min NNNNNNY
Raptisagar Express (12522) 04:05 04:06 1 min NNNNYNN
Simhapuri Express (12709) 00:49 00:50 1 min YYYYYYY
Simhapuri Express (12710) 05:49 05:50 1 min YYYYYYY
Ljn Mas Express (16094) 03:55 03:57 2 min YNNYNNN
Tpty Puri Express (17480) 16:10 16:11 1 min YYYNYYN
Tirumala Express (17487) 01:27 01:29 2 min YYYYYYY
Andaman Express (16032) 03:55 03:57 2 min NYNNYYN
Tpty Bsp Express (17482) 16:10 16:11 1 min NNNYNNY
Puri Tpty Express (17479) 09:47 09:48 1 min YNYYYNY
Rapti Sagar Express (12511) 17:17 17:19 2 min NNNYYNY
Rapti Sagar Express (12521) 17:18 17:19 1 min YNNNNNN
Cct Qln Special (07211) 03:25 03:27 2 min YYYYYYY
Hyb Qln Special (07109) 00:17 00:19 2 min YYYYYYY
Skzr Qln Special (07111) 05:12 05:14 2 min NNYNYNN
Kacheguda Express (07116) 19:58 20:00 2 min YNNNNNN
Krba Tvc Express (22647) 17:18 17:19 1 min NNYNNYN
Sabari Express (17229) 05:15 05:16 1 min YYYYYYY
Bgkt Mq Express (16863) 03:38 03:40 2 min NNNYNNN
Mq Bgkt Express (16864) 01:03 01:05 2 min YNNNNNN
Grand Trunk Express (12615) 00:01 00:02 1 min YYYYYYY
Coimbatore Express (06009) 10:33 10:35 2 min NNNNNNY
Coimbatore Express (06009) 10:33 10:35 2 min NNNNNNY